СОБРАНИЕ

Членови на Собранието на Црвениот крст на Република Северна Македонија во мандатниот период 2022 – 2026
 
БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ООЦК
1 ЈОВАНКА БЕЛЧОВСКА БЕРОВО
2 ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА БИТОЛА
3 АНА ГУНЗОВСКА БИТОЛА
4 МАРЈАН ТАЛЕВ БИТОЛА
5 ВАСИЛ ТАСЕВ ВАЛАНДОВО
6 КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА ВЕЛЕС
7 ЗОРАН ЃОРГИЕВ ВЕЛЕС
8 БЛАГИЦА СИМЕОНОВА ВИНИЦА
9 БОНЕ СТЕВАНОСКИ ГЕВГЕЛИЈА
10 ФАДБИ ОСМАНИ ГОСТИВАР
11 БЕСНИК ЗЕЌИРИ ГОСТИВАР
12 ТОДОРКА КРАЈЧЕСКА ГОСТИВАР
13 НЕХАТ ХИСА ДЕБАР
14 БИЛЈАНА ЃЕОРГИЕВСКА ДЕЛЧЕВО
15 ЗОРАН СТЕВАНОВСКИ ДЕМИР  ХИСАР
16 ДИМИТАР КАРАКУЛЕВ КАВАДАРЦИ
17 ДАУТ СЕЛИМИ КИЧЕВО
18 ЕМИН ЗЕЈНО КИЧЕВО
19 ДЕЈАНЧЕ АРСОВ КОЧАНИ
20 ИЛЕ КОЦЕВСКИ КРИВА ПАЛАНКА
21 ЕЛЕНА ИЛИЕВСКА КРУШЕВО
22 НУХИ ЈУСУФИ КУМАНОВО
23 ИКА ЃОРЃЕВИК КУМАНОВО
24 МИМОЗА ВЕЛИЧКОВСКИ КУМАНОВО
25 МИЛЕ ТОШЕВ НЕГОТИНО
26 САШКО ТОЧКОВ ОХРИД
27 ВЕСНА ТЕРЗИОСКА ОХРИД
28 БЛАГОЈА АТАНАСОСКИ ПРИЛЕП
29 ГОРДАНА ТОШЕСКА ПРИЛЕП
30 ЈОВО СТОЈЧЕВСКИ ПРОБИШТИП
31 МИЛЕ СПАСОВСКИ РАДОВИШ
32 КИРЕ ДОНОВСКИ РЕСЕН
33 ЉУПЧО АРСОВСКИ СВЕТИ  НИКОЛЕ
34 НДРИЧИМ МУРАТИ СТРУГА
35 ЕЛЕНА МЕЧКАРОСКА СТРУГА
36 ВАСИЛ ТУНЕВ СТРУМИЦА
37 ТАТЈАНА ТИМОВА СТРУМИЦА
38   ТЕТОВО
39   ТЕТОВО
40   ТЕТОВО
41   ТЕТОВО
42 ВИКТОРИЈА МИЛАНОВСКА ПАТРАКЛИЕВ ШТИП
43 ИВАН НИКОЛОВ ШТИП
44 РУМЕНКА РОЗМАН ГАЗИ  БАБА
45 РОМЕЛ  ВЕЛЕВ ГАЗИ  БАБА
46 АЈДАР СЕЈДИ ГАЗИ  БАБА
47 БИЛЈАНА КОСТОВА КАРПОШ
48 ВИКТОРИЈА КОЧЕВСКА КАРПОШ
49 МУАМЕТ КАСАМИ КИСЕЛА  ВОДА 
50 МАГДАЛЕНА БОЈКОВСКА КИСЕЛА  ВОДА 
51 ЃОРГИ ЃОРГИОСКИ КИСЕЛА  ВОДА 
52 ЖАКЛИНА МУЧЕВА ЦЕНТАР
53 МЕРИТА К. КОЏАЏИКУ ЧАИР
54 ГЕОРГИ ШОЛДОВСКИ ЧАИР
55 БУРАК ШАБАНИ ЧАИР
56 АЛЕКСАНДРА САНДЕВА МЛАДИ НА ЦКРСМ
< врати се назад