Прва Помош

ПРВАТА ПОМОШ СПАСУВА ЖИВОТ!!!

НАУЧИ ПРВА ПОМОШ – СПАСИ ЖИВОТ

ТВОЕТО НЕЗНАЊЕ МОЖЕ ДА ЧИНИ ЖИВОТ

 • Секој ден илјадници луѓе ги губат своите животи поради не соодветна и навремена пружена прва помош.
 • навремена реакција и соодветни мерки за укажување прва помош е витално кога се спасува човечки живот.

ТВОЕТО НЕЗНАЕЊЕ МОЖЕ ДА ЧИНИ ЖИВОТ                                                    

Сите луѓе поседуваат способност да научат да дадат прва помош со цел да се зачува нечиј живот. Првата помош подразбира благовремено превземање на внимателни постапки, мерки и активности со цел да се зачува животот на повредениот, да се заштити од понатамошно повредување, да се намали болката и стравот и да се спречат можните компликации

 

ЦРВЕН КРСТ НА РСМ – ЛИДЕР ВО ЕДУКАЦИЈАТА ПО ПРВА ПОМОШ

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (Службен весник на Република Северна Македонија бр.302/20) Црвениот крст на РСМ е единствена овластена организација за спроведување на курсеви по прва помош за кандидати за возачи.


Со цел да обезбедиме максимален квалитет од областа на прва помош постојано ја унапредуваме дејноста преку зајакнување на капацитетите на курсна настава, соработуваме со соодветни релевантни чинители и установи во земјава и надвор, ја акредитиравме  едукацијата на предавачите и ја модернизираме опремата за изведување на наставата.

Се залагаме за постојано подобрување на квалитетот на  програмите за прва помош, креирани согласно потребите на различни целни групи како деца на предшколска возраст, ученици од основните и средните училишта,  кандидати за возачи на моторни возила, лица одговорни за безбедноста и здравјето на работното место, лица со посебни потреби, популација од руралните области итн.

Црвениот крст на Република Северна Македонија настојува првата помош да биде достапна за секого. Се стреми барем едно лице во секое семејство да има можност да ги научи вештините за укажување прва помош. Ние сме лидери во превенцијата, подготовката и одговор при различни животно загрозувачки ситуации и ги нудиме своите услуги на заедницата.

ОБУКАТА ПО ПРВА ПОМОШ Е ВРЕДНА АЛАТКА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ВИСТИНСКА КУЛТУРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОЈА ИМА БЕНЕФИТ ЦЕЛОКУПНАТА ЗАЕДНИЦА.

 

ПРВА ПОМОШ – ХУМАНОСТ ВО АКЦИЈА!!!.

Првата помош претставува хуманост во акција, гест на солидарност, гест кој ги мобилизира луѓето и заедниците да го зачуваат и заштитат човечкиот живот.

 

Преку воспоставување на Референтен центар по прва помош, кој ќе се состои од стручни медицински лица од различни области на првата помош како што се анестезија и реанимација, ургентна медицина и трауматологија, ЦКРСМ ќе обезбеди соработка и поврзување со меѓународни организации од областа на првата помош, редовно следење и воведување на новости од областа на  првата помош и ќе има клучна улога во припрема на стручна литература и осмислување на нови курсеви по прва помош.

 

ЦКРСМ ги реализира следниве активности на редовна основа:

 • Едукација по прва помош за возачи на моторни возила.
 • Едукација по прва помош на работно место за кандидати од јавни и приватни претпријатија.
 • Организирање на курсеви за шминкери и манекени за реалистично прикажување на повреди
 • Oрганизирање на обука за прва помош за пловен објект.
 • Одбележување на Светски ден на првата помош.
 • Организирање на општински и државен натпревар по прва помош.
 • Организирање на висококвалитетна едукација за волонтерскиот кадар на Црвен крст на РСМ кој учествува во обуки и активности од областа на првата помош.
 • Континуирано делување на полето на безбедност во сообраќајот преку градење на оперативни сојузи на локално и национално ниво со владини и невладини организации.
 • Меѓународна соработка со останати национални друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина во областа на првата помош.
 • Учество во симулациски вежби со реалистично прикажување на повреди во соработка со други владини институции.
 • Обука за нови лиценцирани едукатори и демонстратори по прва помош, како и освежителни курсеви по прва помош на веќе лиценцирани едукатори и демонстратори по прва помош.
< врати се назад