Огласи

Повик за прибирање понуди на мониторинг уреди

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна...>>


ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ЦЕЛОСНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СОФТВЕР И УСЛУГА НА ИТНО КОПЧЕ ВО ЦКРСМ

Наслов на проектот: Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во Црвениот крст на Република Северна...>>


Отворен повик за прибирање на понуди за мониторинг аларм уреди за “Итно копче”

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна...>>


Отворен повик за прибирање понуди за аларм уреди за “Итно копче”

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,, Развој на деловни услуги за интегрирана грижа...>>


ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,, Развој на деловни услуги за интегрирана грижа...>>


ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

  Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот  ,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за...>>


Повик за набавка на софтвер за следење (мониторинг) на Итно копче.

Црвениот крст на Република Северна Македонија, во рамките на  проектот „ Поддршка за инклузивен развој на услуги за...>>


Повик за ангажирање на технички експерт- правно лице за сервис Итно копче при Црвениот крст на Република Северна Македонија

Црвениот Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на експерт –правно лице за мониторинг, одржување и...>>


За спроведување на истражување на пазарот во Скопје и Дојран

Црвениот Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на експерт за подготовка на студии на истражување...>>


ПОВИК за ангажирање на експерт за истражување на пазарот со цел извршување на работни задачи

За спроведување на истражување на пазарот во Скопје и Дојран Црвениот Крст на Република Северна Македонија објавува повик...>>


Почеток на нов циклус обуки за негуватели за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Црвениот Крст на Република Северна Македонија и Црвениот крст на град Скопје во рамки на акредитираната програма „Негувател/ка...>>


< врати се назад