Supporting Inclusive development of community-based long-term CARE services through multi-stakeholder participatory approaches (InCARE)

Supporting INclusive development of community-based long-term CARE services through multi-stakeholder participatory approaches (InCARE) – финансиран од Европската комисија во рамките на „“EaSI PROGRESS AXIS’’.

Supporting INclusive development of community-based long-term CARE services through multi-stakeholder participatory approaches (InCARE) – финансиран од Европската комисија во рамките на „“EaSI PROGRESS AXIS’’.

Црвениот крст на Република Северна Македонија, во ноември 2020 ја започна како партнер  реализацијата на проектот „Поддршка на...>>


< врати се назад