Јануари

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.01.

Празник Нова Година

02.01.

Вработени во ИТМ

Центар

09-15

15-20

ИТМ

02.01.

Граѓанство

Св.Николе

08.30-15.30

120-130

Дом на култура Св.Николе

03.01.

Граѓанство

Св.Николе

08.30-15.30

120-130

Дом на култура Св.Николе

04.01.

сабота

05.01.

недела

06.01.

Празник Бадник, ден пред Божиќ

07.01.

Празник Божиќ

08.01.

ПС НФОО – Оддел за заштита на определени личности и објекти

Центар

09-12

10-15

08.01.

Граѓанство Василево

Струмица

09-13

20-25

Општина Василево

08.01.

ХЕЦ Маврово

Гостивар

10-14

20-25

09.01.

Граѓанство

Делчево

09.30-13.30

40

Црвен крст Делчево

09.01.

Граѓанство

Радовиш

09-14

30

Црвен крст Радовиш

09.01.

ПО Петровец,ГК Аеродром,Мак.пат

Гази Баба

09-13

20

09.01.

Вработени во Клиничка болница

Штип

09-14

15-20

СТМ Штип

10.01.

Граѓанство

Д. Хисар

08.30-12

30

Психијатриска болница

10.01.

МЕПСО

Центар

09-13

20-25

Не е потврдена

10.01.

Рудник Бучим

Радовиш

09.30-15

30-40

11.01.

Граѓанство Општина Ранковце

Кр.Паланка

10-14

20-25

Против-пожарен дом Ранковце

12.01.

недела

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

13.01.

нема

14.01.

ЈП Дрисла

К.Вода

09-13

20-25

15.01.

Граѓанство

Велес

09-14

60-80

Театар

15.01.

МВР – седиште

Центар

09-15

35-40

16.01.

Граѓанство

Кр.Паланка

10-15

30-40

Црвен крст Крива Паланка

16.01.

СВР Скопје + ПС Аеродром

К.Вода

09-13

15-20

17.01.

Министерство за транспорт и врски

Центар

10-14

20-30

17.01.

Граѓанство Зелениково

К.Вода

16-20.30

30-40

ОУ Марко Цепенков

17.01.

АД УСЈЕ Цементарница

К.Вода

12-15

20

18.01.

сабота

19.01.

Традиционална Богојавление

Охрид

09-15

80-100

НУ Центар за култура

19.01.

Трад. Храм Св. Димитрија

Битола

10-13

20-25

Храм Св. Димитрија

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

20.01.

ПС Карпош + ПС Ѓорче Петров

Карпош

09-13

20

20.01.

Граѓанство Пехчево

Берово

09.30-14.30

40-45

Здравствен Дом Пехчево

21.01.

АД ЕЛЕМ

Центар

09-14

35-40

22.01.

Граѓанство

Пробиштип

09-15

40

Црвен крст Пробиштип

22.01.

Враб. во ЈЗУ Општа болница

Струмица

09-14

20-25

СТМ Струмица

23.01.

ПИОМ

К.Вода

09-13

20-30

23.01.

ЈСП Ѓорче Петров

Карпош

09-14

30-35

Авто база Ѓорче Петров

24.01.

ЈСП Автокоманда

Г.Баба

08-14

50-60

Авто база Автокоманда

24.01.

АД ФАКОМ

Г.Баба

08-12

20-30

24.01.

Граѓанство Чашка

Велес

10-14

30-40

ОУ Тодор Јанев – Чашка

25.01.

Трад. Тоше Фан Клуб Форум

Скопје/Г.Баба

09-17

350-400

Дом на АРСМ

25.01.

Трад. Тоше Проески

Крушево

09-16

70-80

Спомен куќа

26.01.

Граѓанство Брвеница

Тетово

09-14

20-30

Општина Брвеница

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

27.01.

Граѓанство Кратово

Пробиштип

09-14

30-40

Општина Кратово

27.01.

Граѓанство (ТВ Стар)

Штип

10-14

30

Црвен крст Штип

28.01.

Граѓанство

Кавадарци

10-15

25-30

Општина Кавадарци

28.01.

Здруж. на граѓани Коледари

Куманово

11-15

30-40

Коледарски клуб

28.01.

Дирекција за заштита и спасување

К.Вода

10-13

20

29.01.

Граѓанство

Виница

09-15.30

80-90

Црвен крст Виница

29.01.

Граѓанство

Струмица

09-14

20

СТМ Струмица

30.01.

Граѓанство

Кочани

08.30-14

30-35

Црвен крст Кочани

30.01.

Граѓанство

Ресен

09.30-13.30

25-30

Здравствен Дом Ресен

31.01.

ПС Гостивар + ППЕ

Гостивар

09-14

40-50

31.01.

МЗ УСЈЕ

К.Вода

10-14.30

30-35

Црква Св. Атанас

< врати се назад