Март

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.03.

недела

 

 

 

 

02.03.

ПС Кочани

Кочани

09-13

15-20

 

02.03.

Гинеко-Медикус

К.Вода

17-19.30

15

 

03.03.

СОУ Ѓорги Наумов

Битола

09.30-13.30

20

Техничко училиште

03.03.

СОУ Киро Спанџов Брко

Кавадарци

09-12

20

 

03.03.

СОСУ Св. Кирил и Методиј

Охрид

08.30-12.30

20

СТМ Охрид

04.03.

СОУ Добри Даскалов

Кавадарци

09-13

30-40

 

04.03.

Правен факултет и Нутриционизам

Битола

10-13

20

 

05.03.

УКИМ

Центар

09-14

30-40

Ректорат на УКИМ

05.03.

Медицински факултет

Центар

10-17

30-40

Во ИТМ

05.03.

Граѓанство

Делчево

09.30-13.30

30-40

Црвен крст Делчево

06.03.

АД Пивара

Г.Баба

10-15

30

 

06.03.

Совет на Општина Гази Баба

Г.Баба

09-14

20-30

 

06.03.

Граѓанство Мак. Каменица

Делчево

09.30-13

20

Кино сала Мак. Каменица

06.03.

ДППД Бајрам Мифтари

Чаир

09-12

20

Црвен крст Чаир

06.03.

СОУ Кузман Јосифоски Питу

Прилеп

09-13

20

СТМ Прилеп

06.03.

СОЗУ Моша Пијаде

Тетово

09-15

20-30

 

07.03.

сабота

 

 

 

 

08.03.

недела

 

 

 

 

09.03.

Граѓанство

Штип

10-14

20-25

Црвен крст Штип

10.03.

ЕСЗ

Центар

09-14

30

Касарна Илинден

10.03.

Граѓанство

Радовиш

09-14

30-40

Црвен крст Радовиш

10.03.

СОУ Таки Даскало

Битола

10.30-14

20-25

 

10.03.

СОТУ Гоце Стојчевски

Тетово

13-16

20

 

11.03.

ПС Кавадарци

Кавадарци

09-13

20-25

 

11.03.

СОУ Наум Наумовски Борче

Крушево

09.30-12.30

20

 

12.03.

Т-мобиле

Центар

09-15.30

60-70

 

12.03.

ООУ Св. Кирил и Методиј

Велес

11-15

30-40

 

12.03.

ДУТ – Дисперзирани студии

Куманово

10-14

20

Нас. Бедиње

12.03.

ФК Пелистер

Битола

09-13

20

 

13.03.

Т-мобиле

Центар

09-15.30

60-70

 

13.03.

СОУ Ристе Ристески Ричко

Прилеп

09-13

20-25

СТМ Прилеп

13.03.

ПС Тетово

Тетово

10-13

15-20

 

13.03.

Граѓанство + СДСМ

Кр.Паланка

10-14

40-50

СДСМ Кр. Паланка

13.03.

СОУ Гимн. Јосип Броз Тито

Битола

09.30-13.30

20-25

 

14.03.

Трад. 17 Март

Битола

09-14

120-150

Народен театар

15.03.

недела

 

 

 

 

< врати се назад