февруари 15, 2021

Одлука за дополнување на Правилникот за именување и разрешување на ГС на ЦК на РСМ, секретар на град Скопје и секретар на ООЦК