ноември 2, 2017

Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, Црвениот крст на Република Македонија и здружението Хуманост како зеднички партнери во проектот, објавија повик до граѓанските здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица. Врз основа на направената евалуација беа селектирани  проекти на 12 граѓански здруженија.

Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост на 01 ноември 2017 година одржаа средба со претставници на  граѓанските здруженија на која беа потпишани договорите за поддршка на проектите за социјална инклузија на старите лица. Од страна на генералниот секретар на Црвениот крст на РМ г-дин Саит Саити беа упатени честитки до  граѓанските здруженија добитници на под-грантовите и беше изразено задоволство од нивниот интерес да се вклучат и дадат придонес во остварување на  подобра социјална вклученост на старите лица во заедниците.

Претставниците на граѓанските здруженија беа поздравени и од страна на извршниот директор на Хуманост г-дин Сашко Јованов кој меѓу другото го истакна значењето на понудените проектни иницијативи со кои ќе се поттикне активно учество на старите лица и ќе се стави акцент на прашања поврзани со приоритети на старите лица, особено во однос на нивна подобра социјална вклученост.

Од страна на претставниците на граѓанските здруженија беше искажана благодарност на Црвениот крст на РМ и Хуманост за обезбедената поддршка на проектите активности наменети за зголемено учество на старите лица во општествениот живот.

На средбата исто така беа дадени и инструкции за спроведување на процесот на имплементација на проектните иницијативи кои граѓанските здруженија ќе имаат можност да ги имплементираат во период од десет месеци.

< врати се назад