април 21, 2022

Работна средба со директорите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување

На 20.04.2022 година во просториите на Центарот за подготвеност и одговор при катастрофи на ЦКРСМ се одржа работна средба на Генералниот секретар на Црвен крст на РСМ д-р Саит Саити и претставници од стручната служба, со директорот Стојанче Ангелов и одговорните лица за координација на програмите на Центарот за управување со кризи, и директорот д-р Беким Максути и одговорните лица за координација на програмите на Дирекцијата за заштита и спасување. Средбата се одржа со цел претставување на подготовките на процесот „Трансформација 28“ и дефинирање на областите во процесот кои треба да одговараат на локалните потреби и можности, а имајќи ја во предвид помошната улога на Црвениот крст на РСМ кон властите во државата и досегашните позитивни практики и соработки со државните институции. Од страна на директорите на ЦУК и ДЗС во дискусиите се претставуваа гледишта кон улогата на Црвениот крст на РСМ во единствениот систем во државата за одговор при катастрофи и нивните стратешки планови за наредните години со акцент на полињата каде ја гледаат соработката со Црвениот крст. По подготовката на нацрт документот за „Трансформација 28“ истиот ќе биде споделен со институциите и ќе има повторна консултација за одредените области, со цел развивање на конкретни, релевантни, координирани и квалитетни пристапи во трансформацијата.

< врати се назад