август 26, 2016

Меѓународен семинар за едукација на млади мотиватори за крводарителство