Активности

Традиционални календарски активности од областа на здравствно превентивната дејност

Во рамките на своите редовни случувања, согласно Традиционалниот календар на активности и Законот за Црвениот крст на Република Македонија, ги одбележуваме деновите, неделите и месеците поврзани со промоција и превенција на здравјето. Сé на сé, одбележуваме 9 поважни датуми кои третираат различни заболувања заедно со Светскиот ден на здравјето.

Исто така, ЦКРМ спроведува активности заедно со други граѓански здруженија, здравствени клиники и релеванитни институции, со цел поддршка на здравствено – превентивните иницијативи како и помош на ранливите целните групи на територијата на Република Македонија.

Традиционални календарски активности од областа на здравствно превентивната дејност

Недела на борба против срцево садовите заболувања 21 – 28 февруари
Недела на борба против ракот 1 – 8 март
Светскиот ден за здравјето 7 април
Ден на здравствено воспитание 27 март
Недела на борба против Туберкулозата и градните заболувања 14 – 21 септември
Светски ден против туберкулозата 24 март
Недела на борба против шеќерната болест 10 – 16 октомври
Месец на борба против болести на зависности 1 – 31 ноември
Недела на борба против сида 1 – 7 декември
Недела на забоздравствена заштита 15 – 21 декември
< врати се назад