март 30, 2018

„Геопросторни подготовки за одговор при катастрофи“

Во период од 26-29 март 2018  год. во организација на Министерството за одбрана/ цивилна воена соработка и Инженерскиот корпус на Армијата на Соединетите Американски Држави, се реализира работилницата на тема „Геопросторни подготовки за одговор при катастрофи“ , во која со свои учесници учествуваат субјектите кои се дел од системот за управување со кризи, а Црвен крст на РМ учествуваше со 5 претставници.

Цел на работилницата беше учесниците да се стекнат со знаења на користење на софтверот   веб базирана комуникациска платформа „Следна генерација на систем за управување/командување при инциденти“ (Next-Generation Incident Command System – NICS), со практична примена на знаењата и искуствата произлезени и преземени од Системот за управување/командување со инциденти (Incident Command System), кој е развиен и веќе подолго време се користи во Соединетите Американски Држави.

 “NICS” претставува веб-базирана алатка, наменета првенствено за подобрена ситуациона свест на тимовите за одговор при итни состојби и катастрофи, како и за поефикасна и поефективна соработка и меѓуагенциска интероперабилност во услови на итни состојби и катастрофи.

Веб алатката има можност за постојана надградба и интеграција со постоечкиот системи во Република Македонија и во регионот, доверлива е и истовремено поседува архитектура која овозможува лесна дистрибуција и лесен пристап на сите вклучени субјекти, како и на субјектите кои дополнително ќе пројават интерес за вклучување во проектот.

 

< врати се назад