мај 20, 2019

Годишна Конференција за воспоставување семејни врски.

Во период од 14 – 16 мај, 2019 година во Катанија се одржа Годишна Конференција за Воспоставување семејни врски. На конференцијата учествуваа повеке од 150 одговорни лица за воспоставување на семејни врски/ служба барање од национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина од Европскиот регион.

Воведни обраќања на Конференцијата имаа претседателот на Меѓународната Федерација и претседател на Италијанскиот Црвен крст, Франческо Рока, Регионалниот Директор за Европа и Централна Азија на Меѓународниот Комитет на Црвен крст, Патрик Виал и градоначалникот на Катанија, Салваторе Поглиесе.

На тридневната Конференција беа дискутирани повеќе прашања поврзани со работата на службата за воспоставување на семејни врски. Едно од главните прашања кое се дискутираше на Конференцијата беше Стратегијата за Воспоставување на Семејни врски 2018+, односно беше претставен извештај околу остварениот напредок за подготовката на новата стратегија. Исто така беше дискутирано прашањето на градење на интегрален пристап на регионална подготвеност при катастрофи поврзано со воспоставување на семејни врски и менаџирање на катастрофи.

На конференцијата исто така се дискутираше и по прашањето на странски борци и нивните семејства од гледна точка на работата на службата за воспоставување на семејни врски, во координација со МКЦК. Исто така делегацијата на МКЦК од Дакар претстави податоци од поврзани со трансрегионални трендови и статистички податоци од спроведена процена за прашањето на миграциите во Европа.

На Конференцијата се дискутираа и прашања поврзани со користењето на базата на податоци FLEXTRANET, FLA, SFE, онлајн услугите на Службата за барање, icrcfamilylinks.org, TTF, RFL алгоритмите и др.

< врати се назад