август 3, 2021

Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организирање на курсна настава и оспособување на кадидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода