ноември 15, 2022

Обука за Психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби

Во период од 11-13.11.2022 година се одржа  обука за психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби. Оваа обука е прв дел од модулот за психо-социјална поддршка, кој вкупно се состои од 5 обуки. Учесниците на обуката преку вежбовни активности, играње на улоги во реалистични сценарија и интерактивни предавања се стекнаа со знаења и искуство за пружање на прва психолошка помош на вознемирени лица. Учесниците се групираат во регионални тимови за психо-социјален одговор при кризи и се дел од компонентата за справување и дејствување во кризи на Центарот на Ментално Здравје и Психо-социјална поддршка.  

< врати се назад