јуни 30, 2021

Посета од страна на преставници на Европската регионална канцеларија на МФЦК

Во периодот 29-01.07.2021 година Црвениот крст на Република Северна Македонија беше посетен од страна на претставници на Европската регионална канцеларија на Меѓународната Федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина Др. Даврон Мукамадиев – Регионален координатор за здравје и грижа и Др. Анета Тргачевска – Регионален делегат за програми за здравје и активно стареење. За време на посетата се одржа средба со Генералниот секретар на Црвен крст на РСМ д-р Саит Саити, состанок со стручната служба во Црвен крст на РСМ, претставници од СЗО и УНФПА, состанок со вработените во Црвен крст на град Скопје и се посетија центарот за прва помош, пункт за бездомници, центарот за крводарување, оперативниот центар на ЦКРСМ и логистичкиот центар ЦКРСМ. За време на посетата се претставуваа активностите на НД и се дискутираа можности за развивање на идни иницијативи и споделување на добри практики во работата.

< врати се назад