јануари 29, 2021

ПОВИК за ангажирање на експерт за истражување на пазарот со цел извршување на работни задачи

За спроведување на истражување на пазарот во Скопје и Дојран

Црвениот Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на експерт за подготовка на студии на истражување на пазарот во Скопје и Дојран за Социјално-медицински центри, за потребите на проектот ,, Развој на деловни услуги  за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’- проект поддржан од деловно партнерство на ЦКРСМ и Австриска Агенција за Развој, Австриски Црвен Крст и Швајцарски Црвен Крст.

Целиот оглас може да го пронајдете на следниот линк. (pdf)

Заинтересираните кандидати, најдоцна до 10.02.2021, потребно е да аплицираат:

Електронски на следната е-адреса: komisijazanabavki@redcross.org.mk со назнака Повик за ангажирање на експерт за истражување на пазарот.

Избраните кандидати ќе бидат известени, по електронски пат, најдоцна 3 дена по изборот на експерт за спроведување на истражување на пазарот во Скопје и Дојран.

< врати се назад