ноември 11, 2021

Проект ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ,, : Координативна средба во Регионалниот тренинг Центар за нега во ООЦК Струмица

Во рамките на проектот ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’ поддржан од  стратешкото партнерство на Австриска Агенција за развој, Австриски Црвен крст, Швајцарски Црвен крст и ЦКРСМ,  на 10.11.2021, во Општинската организација на Црвен крст Струмица се оддржа координативна средба.

На состанокот учество земаа претставник на Австриската делегација,од Централната канцеларија на Црвен крст на РСМ, како и секретарите на ООЦК Струмица, Валандово, Радовиш и Гевгелија.

Целта на состанокот беше преглед на досегашните спроведени активности во Регионалниот тренинг Центар во ООЦК Струмица, очекувани и постигнати резултати од обуките за негуватели за нега и помош во домот за стари лица и лица со попреченост, како и понатамошни активности кои претстојат во рамки на проектот.

Последователно, како дел од проектните активности, беа свечено доделени и Сертификатите на 15те учесници кои успешно ја завршија третата поддржана обука за негувател/ка за помош и нега во домот на стари лица и лица со попреченост.  

Project ,,Integrated care and support service business development in the RCNM,,

< врати се назад