мај 16, 2017

Прва ПХВ финална работилница-2017 година

Изминатиот викенд,  12 до 14 мај, во Струга во центарот Солферино се одржа првата ПХВ финална работилница. 50 младинци, 8 дисеминатори и 7 инструктори  работеа на претставување на малите проекти сработени во текот на овогодинешниот ПХВ циклус. Младите имаа можност меѓусебно да се запознаат, да работат на темата култура како систем од вредности како и промоција на активностите на Црвениот крст. Младите кои учествуваат на двете финални работилници ќе бидат и носители на активностите во рамките на ПХВ неделата и насоките за одбележување на истата им се дадени за време на финалната работилница. На работилницата присуствуваа и 5 младинци од Црвен крст Норвешка, од област Скиен со кој Црвен крст на град Скопје се збратими минатата година и ПХВ работилница претставува една од можностите на размена на искуството.

Младите за време на работилницата подготвија ТВ шоу во кое се организираше трибина преку која се презентираа проектите, се подготви невербална драма која имаше за цел да ги претстави обуките и активностите на терен-изработување на малите проекти и се сними филм за финалната работилница. Преку вежбата Племиња младите поделени во групи,  имаа можност да создаваат сопствена култура и истата да ја презентираат, додека пак преку вежбата Човече не лути се се натпреваруваа во своите знаења за Црвениот крст. ПХВ програмата претставува алатка за регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на клубовите на млади во секој град. 

 

 

< врати се назад