Едукативно информативни материјали

 • Перфекс постер
 • Климатски систем, клима и климатски промени
 • Како да се заштитиме од земјотрес
 • Да ги заштитиме здравјето на вработените во услови на студен бран
 • Информации за пошироката јавност како да се заштитите од студеното време
 • Како против суденото време за матични лекари
 • Што е туберкулоза
 • Прирачник со обрасци од админстративно-канцелариски и правни работи
 • Информирај се за туберкулозата
 • Денот на гладта
 • Крај на трговија на луѓе
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Дарувајте орган подарете живот!
 • Никотинизам
 • Како против топлотен бран за раководители на пензионерските домови и центри
 • Како против топлотен бран
 • Како против топлотен бран за Матични лекари
 • Која е твојата рака? Недела на хигиенизација
 • Кампања денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Недела на солидарноста