Едукативно информативни материјали

 • Денот на гладта
 • Крај на трговија со луѓе
 • Правилна исхрана за здраво стареење
 • Недела на солидарноста
 • 70 Години Црвен крст на Република Македонија
 • Даувајте орган подарете живот!
 • Да го заштитиме здравјето на вработените во услови на топлотен бран
 • Дроги
 • Мали иницијативи за активно стареење!
 • Црвен крст на Република Македонија 2013
 • Како против топлотен бран?
 • Алкохолизам
 • Стоп за рамнодушноста – да ја сочуваме хуманоста
 • Стоп за рамнодушноста – да ја сочуваме хуманоста
 • Стоп за рамнодушноста – Да ја сочуваме хуманоста
 • Како да се заштитиме од земјотрес? – Македонски јазик
 • Како да се заштитиме од земјотрес? – Албански јазик
 • Превенција од алкохолизам – Макдонски јазик
 • Превенција од алкохолизам – Албански јазик
 • Превенција од алкохолизам – Ромски јазик
 • Превенција од алкохолизам – Турски јазик
 • Превенција од дроги – Македонски јазик
 • Превенција од дроги – Албански јазик
 • Превенција од дроги – Ромски јазик
 • Превенција од дроги – Турски јазик