мај 16, 2017

Како против топлотен бран за раководители на пензионерските домови и центри