март 25, 2024

Национална стратегија на ЦКРСМ за менаџирање со волонтери во време на комплексни хуманитарни итности