септември 19, 2019

Работилница за мотивација и унапредување на доброволното крводарителство

Во организација на Црвениот крст на Република Северна во периодот од 13-15.09.2019 година во Струга се одржа работилница за мотивација и унапредување на доброволното крводарителство во РСМ. На работилницата учествуваа и млади мотиватори од Црвен крст на Албанија и Црвен крст Нови Сад.

Главната цел на работилницата беше едукација, мотивација и унапредување на доброволното крводарителство во РСМ, привлекување на млади и првократни дарители, и зголемување на бројот на крводарители.

Содржините од програмата беа презентирани врз основа на принципите на учење на возрасни преку: презентации, споделување на искуства, играње на улоги, вежби и можност за активна партиципација на учесниците.

< врати се назад