март 21, 2022

Работилница за развој на СОП

Од 18 до 20 Март, во Центарот Солферино-Струга, се одржа работилница за развој на Стандардни оперативни процедури (СОП) за готовински трансфер и поддршка преку ваучери во рамки на проектот ,,Зајакнување на отпорноста на стари лица и лица со попреченост за време на Ковид-19 и идни катастрофи“.

Во работната група за изготвување на документот, беа вклучени претставници од стручната служба на Црвен крст на РСМ, претставник од стручната служба на ЦК на град Скопје како и секретарите на Општинските организации на Црвен крст Охрид и Битола.

Овој документ е од особено значење за нашето Национално друштво бидејќи со него ќе се воспостави систем и регулирани ќе бидат процедурите за примена на алатката за готовински трансфер и поддршка преку ваучери за помош на ранливи целни групи.

< врати се назад