февруари 14, 2018

Симулација во случај на земјотрес – Битола 2018