ноември 12, 2021

„Сите сме нивни деца“

Црвениот крст на Република Северна Македонија од 15 до 21 ноември 2021 година ќе ја одбележи  „Неделата на грижа за старите лица“ под мотото: „Сите сме нивни деца“.  Целта за одбележување  на  неделата е да се подигне јавната свест  за потребата од зголемена интеграција на старите лица во сите сфери на општествениот живот, како и потреба за обезбедување на грижа и помош на старите лица.

Поддршка во одбележување на неделата е обезбедена од страна на УНФПА со која организација Црвениот крст на РСМ во наредниот период ќе соработува на актуелни прашања наменети за старата популација, како и здравствена превенција на ранливи целни групи население. Обезбедена е поддршка за функционирање на 8 мобилни тимови за бесплатна услуга за набавка и достава на храна, хигиена, лекови и др. на стари и осамени лица, во текот на неделата ќе бидат организирани 20 информативни работилници со старите лица за нивно запознавање со правата од социјална и здравствена заштита со цел подобрување на нивниот квалитет на живеење и здраво стареење, како и ќе се организираат  3 обуки за негуватели за помош и нега на стари лица и лица со попрченост. Со обуката ќе се офатат 30 долгорочно невработени ранливи лица кои ќе бидат обучени да испорачуваат услуга за нега и помош на стари лица во домашни услови.

Покрај овие активности, Црвениот крст на град Скопје и општинските организации на Црвениот крст во своите средини со локални партнери и поддржувачи ќе организираат  и едукативни работилници на теми од интерес за постарите граѓани, тематски работилници за поттикнување на социјална инклузија на старите лица, како и друг вид активности за активно и здраво стареење.

< врати се назад