јуни 26, 2021

Средба со Претседатели на Црвен крст ан Република Северна Македонија, Црвен крст на град Скопје и Општински организации на Црвен крст

Во периодот 24-26.06.2021 година во Центарот „Солферино“ во Струга, се одржа состанок со Претседатели на Црвен крст нa Република Северна Македонија, Црвен крст на град Скопје и Општински организации на Црвен крст.

Средбата претставуваше можност на Претседателите да се сретнат и да дискутираат за тековното работење и актуелните предизвици на организацијата, особено имајќи го во предвид периодот на ограничувања предизвикани заради пандемијата Ковид-19 во изминатиот период.

На состанокот беа претставени клучните постигнувања во периодот 2017-2021 година односно во периодот од спроведените последни избори во организацијата до денес. Посебен осврт беше презентиран за имплементираните активности на Црвениот крст на РСМ за одговор на пандемијата Ковид-19.

< врати се назад