април 1, 2022

Средби со претставници од младинската структура на Црвен крст на Република Северна Македонија

Во изминатиот период се одржаа три средби и тоа со координатори за млади и стручни соработници за млади, средба со лидери на Клубови на млади и состанок на Совет на млади на Црвен крст на Република Северна Македонија на кои се презентираше процесот Трансформација 28 и беа дискутирани идните развојни приоритети во младинското организирање и работење.

Од средбите произлегоа неколку главни препораки:

  • Креирање на нови младински програми за различни возрасни категории на млади.
  • Во насока на дигитализација на работењето на младите се воочува потреба од креирање на посебна платформа за млади за размена на информации и искуства.
  • Воведување на програма за студенти по моделот на студентски сервисни услуги.
  • Потребно е реорганизирање на младинската структура и репозиционирање на националните младински тела.

< врати се назад