април 9, 2024

Тренинг за менаџирање со податоци при обезбедување помош во ваучери и готовина

Во период од 02 – 05 Април 2024 година во Сараево, Босна и Херцеговина во организација на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и Американски Црвен крст се одржа тренинг за менаџирање со податоци при обезбедување помош во ваучери и готовина каде зема учество и претставници од Црвен крст на РСМ.

 

Цел на тренингот беше градење на капацитети на стручните служби на Движењето за прибирање, менаџирање, анализа и дисеминација на податоци и информации за програмата CVA.

< врати се назад