април 26, 2021

#14CKAPHV

На 22 април се оддржа четрнаесеттата ЦКА-ПХВ онлајн работилница со наслов „Човечкиот импакт врз животна средина “. Истата беше реализирана од ПХВ инструкторот Арџина Нагавци

 

Преку работилницата учесниците се запознаа се позитивниот и негативниот човечкиот импакт врз животна средина како и начини да се намали негативното влијание. Учесниците пројавија голем интерес за темата и даваа свои коментари и забелешки. 

 

Учествуваа 110 учесници, волонтери од различни ООЦК. Од присутните кои ги пополнија евалуациите, 95% се изјаснија дека работилницата е многу корисна, 94% дека е интерактивна, и 94% се изјаснија дека работилницата е интересна. Сите, односно 100% би ја препорачале работилницата на своите врсници.

 

Некои од коментарите се:

“ Премногу едукативно, многу позитива, предобро “

“ Навистина одлична работилница, многу интерактивна”

“ Одлична работилница!”

 

 

Продолжуваме заедно!

< врати се назад