мај 25, 2013

150 години од формирањето на Меѓународниот комитет на Црвениот крст

Честитаме. 150 години од формирањето на Меѓународниот комитет на Црвениот крст
(МКЦК), најстарата активна хуманитарна организација во светот која дејствува во
земите кои имаат потреба од помош за време на воени конфликти.
Се адаптира, се развива и одговара на потребните предизвици.
Формирана е на 17 февруари 1863 година од филантропот Анри Динан, правникот
Густав Моание, лекарите Луи Апиа и Теодор Моноар, и генерал Гијом-Анри
Дифур,како меѓународна организација за укажување помош на ранетите, со
универзално значење.Денес, МКЦК е , неутрална и непристрасна хуманитарна институција, промотор
на меѓународното хуманитарноправо и чувар на Женевските конвенции од 1949 и
Дополнителните протоколи од 1977.

< врати се назад