ноември 27, 2015

20 ГОДИНИ РАМНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНОТО ДВИЖЕЊЕ НА ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА

20god1

Во годината кога одбележуваме 70 години од формирањето на Црвениот крст на Република Македонија, националното друштво денес одбележа уште еден значаен датум 20 години рамноправно членство во Меѓународното движење на Црвен крст и Црвена полумесечина,  денот кога Организацијата во 1995 година е примена како 169 членка.

На тркалезната маса под наслов *Развој на националното друштво и неговата улога во општеството и Меѓународното движење* која се одржа во просториите на Македонската академија на науките и уметностите учествуваа лица кои имаат значајно влијание во општествениот живот како научни работници, професори, претставници на медиуми и компании, волонтери, кои со свои презентации и дискусии дадоа посебен придонес во  одбележување на овој дводецениски период од признавањето и членството во Движењето на теми:

  • Меѓународно хуманитарно право и негова ефективна имплементација и хармонизација во националното законодавство
  • Хуманитарен одговор на современите предизвици
  • Пораките на Основните принципи на Црвениот крст на новите предизвици
  • Довербата во граѓанскиот сектор и јавното мислење

 

На овој форум свои поздравни обраќања  имаа Претседателот на Собранието на Реублика Македонија г-дин Трајко Вељаноски, Претседателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Владо Камбовски и Претседателот на Црвениот крст на Република Македонија Д-р Милчо Трајков.

20god

20god3

< врати се назад