мај 19, 2017

25 ГОДИНИ САМОСТОЈНО НАЦИОНАЛНО ДРУШТВО

На 21 мај 1992 година на Собранието на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Република Македонија се донесе Одлука за самостојно делување на Црвениот крст на РМ како национално друштво. Со осамостојувањето и независноста на Република Македонија се осамостои и Црвениот крст на Република Македонија кој во понатамошниот период стана рамноправен член на Меѓународната федерација на националните друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина.

Во периодот од 1992 до 2017 година, дваесетипет години од осамостојувањето; Црвениот крст на Република Македонија е континуирано активно вклучен во обезбедување на помош за хуманитарно згрижени лица, баратели на азил, внатрешно раселени лица, социјални случаи, лица погодени од природни катастрофи и други категории на ранливи лица. Програмите и проектите на Националното друштво се имплементирани со поддршка на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина,Меѓународен Комитет на Црвен крст, повеќе национални друштва и други меѓународни и домашни хуманитарни владини и невладини организации.

21 мај  ден на осамостојувањето на Црвен крст на Република Македонија.

 

< врати се назад