март 20, 2020

Активности на Црвен крст

Црвениот крст на РСМ уште од појавата на корона вирусот во нашата држава е присутен помеѓу населението со превентивни активности како и помош и поддршка на најранливите категории на население.

Во 15 градови формирани се мобилни тимови кои се активни секој ден и чија задача е да вршат неопходна набавка на лекови, прехранбени производи и средства за лична хигиена и истите да ги достават до домовите на старите, изнемоштени лица кои живеат сами, хронично болните лица, до семејства со лица со посебни потреби, самохрани родители и други ранливи категории на граѓани. Мобилните тимови се составени од лица од тимовите за одговор при катастрофи и обучени лица за давање основна медицинска помош.  Сервисната услуга што ја обезбедуваат мобилните тимови е бесплатна, а граѓаните треба да одвојат финансиски средства само за артиклите или лековите кои ќе треба да им се набават. Целта на оваа активност е да им се овозможи поддршка на лицата на која таа им е најнеопходна, со што тие нема да имаат потреба да ги напуштаат своите домови и на тој начин да се намали ризикот од инфицирање со вирусот Ковид-19 (корона вирус).

Реден број

ООЦК/ЦКГС

Број за контакт

Временска рамка на функцуонирање

1

Битола

047 236 019

08 – 12:00

2

Делчево

033 412 010

09 – 13:00

3

Велес

078 254 729, 075 272 485, 075 247 637

08 – 18:00

4

Кавадарци

070 239 352

08:30 – 12:00

5

Кичево

045 225 324

08:30 – 12:00

6

Кочани

071 373 677

09 – 14:00

7

Крушево

071 379 920

08 – 12:00

8

Охрид

046 261 909, 070 315 309, 13 112 (скратениот телефонски број на Планинската спасителна служба).

08 – 16:00

10

Свети Николе

032 443 171, 074 600 171

08 – 13:00

11

Струга

071 398 424

08 – 12:00

12

Струмица

071 345 901

10 – 12:00

13

Тетово

044 336 374

09 – 15:00

14

Штип

074 203 030

08 – 16:00

15

Црвен крст на град Скопје – Тим за бездомници

02 3096 227

08:30 – 12:30

16

Чаир

070 208 383, 02 2621 924

08:30 – 12:30

17

Карпош

071 349 230, 02 3068 806

08:30 – 12:30

18

Кисела Вода

071 349 225, 02 3211 417

08:30 – 12:30

19

Гази Баба

071 243 078, 02 2529 153

08:30 – 12:30

20

Центар

070 297 166, 02 3115 029

08:30 – 12:30

 

 

Во 7 градови отворени се линии за психосоцијална поддршка

Реден број

ООЦК/ЦКГС

Број за контакт

Временска рамка на функцуонирање

1

Велес

076278178, 078317035

10 – 12:00 и 18 – 20:00

2

Кавадарци

075215947, 071338757

10 – 14:00 и 17 – 19:00

3

Свети Николе

078 456 414

17 – 20:00

4

Струмица

071 345 901

10 – 14:00

5

Штип

 

10 – 13:00

6

Црвен крст на град Скопје

075 352 246 – Стари лица

071 379 119 – Останати граѓани

09 – 13:00

7

Прилеп

048 424 710

10 – 14:00

 

 

Дополнително се врши дистрибуција на хуманитарна помош за бездомници и се спроведува кампања за подигање на свест преку дистрибуција на постери за промоција на хигиена и заштита од корона вирус

Сакаме да се заблагодариме на сите граѓани за довербата и сета поддршка која ја добиваме како и за интересот за вклучување во нашите активности во овие тешки времиња.

 

 

< врати се назад