мај 6, 2016

ЦРВЕН КРСТ И МИРОВЕН КОРПУС МАКЕДОНИЈА ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Црвениот крст на Република Македонија, претставуван од генералниот секретар д-р Саит Саити и Мировен Корпус Македонија, претставуван од Директор на Мировен корпус Македонија Mark Hanaffin  на 05.05.2016 година потпишаа меморандум за соработка, со кој уште еднаш се потврдува и зацрвстува соработката помеѓу Црвениот крст на РМ и Мировен Корпус Македонија.

 Овој Меморандум за разбирање (понатаму „МЗР“) од мај 2016, меѓу Црвен Крст на  Република Македонија (понатаму „Црвен крст“) и Мировен корпус, преку неговата канцеларија во Македонија (понатаму „Мировен корпус/Македонија), ги одразува намерите на двете страни за соработка, преку реализирање на Програмата за развој на заедниците и назначување волонтери на Мировен корпус/Македонија и стручни волонтери на Мировен корпус заеднички именувани како „ВМК“ или „волонтери“.

< врати се назад