декември 21, 2015

ЦРВЕН КРСТ НА РМ ОБЕЗБЕДУВА ПОДДРШКА НА МИГРАНТИТЕ И БЕГАЛЦИТЕ

Во текот на целата година Црвениот крст на Рeпублика Македонија обезбедува интензивна поддршка за мигрантите и бегалците кои транзитираат низ Република Македонија кон западно европските земји. Активностите на Националното друштво се спроведуваат од страна на околу 200 волонтери и вработени кои континуирано обезбедуваат поддршка за мигранти и бегалции во прифатните центри во Гевгелија и Табановце. Активностите на Црвениот крст на Република Македонија се поддржани од повеќе домашни и меѓународни донатори.

Поддршката на Националното друштво за мигрантите е во форма на обезбедување на храна, хигиенски пакети, прва помош, воспоставување на семејни врски и друго.

Сакаме да Ве информираме дека во текот на месец декември 2015 година и јануари 2016 година на мигрантите ќе им се дистрибуираат 15 000 пакети со прехрамбени продукти обезбедени од страна на народот на Јапонија во рамките на имплементацијата на Апелот за поддршка на мигрантското население на Меѓународната Федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Во таа насока Црвениот крст на Република Македонија изразува посебна благодарност до народот и Владата на Јапонија за обезбедената поддршка.

Црвениот крст на Република Македонија продолжува да ја следи состојбата со мигрантите и редовно ги имплементира предвидените активности за поддршка на оваа целна група во соработка со партнерските организации.

< врати се назад