јуни 30, 2017

ДОДЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ОБУКИ ЗА ЗАНАЕТИ

Обуките за занаети и обуките за личен раст и развој во изминатата година беа дел од секојдневието на 35 лица долгорочно невработени во рамки на проектот „Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд“ имплементиран од Црвениот крст на Р.М. во партнерство со Занаетчиска комора на град Скопје, финансиран од Европска Унија во рамки на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 (ИПА компонента 4).

Обуките придонесоа за унапредување на нивните социјални и професионални вештини со што се зголеми и нивната подготвеност за вработување. Успешно завршените обуки за занаети беа заокружени со свечено доделување на сертификати во Музејот на град Скопје на 29 Јуни 2017. На овој завршен настан беа презентирани и резултатите од проектот кои присутните можеа да ги проследат преку вкусување на храна подготвена од готвачите и пекарите, средба со разубавени лица од  страна на фризерите и шминкерите, разгледување на изложени производи изработени од филигранистите, кројачите, везачите и плетачите како и преку фотографии од козметичарите, браварите, клучарите, фотографите и сето тоа во  прекрасно уредениот простор од страна на декоратерите на настани.

Црвениот крст на Р.М. и Занаетчиската комора на град Скопје и понатаму ќе продолжат со поддршката на овие лица се до крајно исполнување на нивната цел за вработување.

< врати се назад