октомври 3, 2022

Едукација на нови мотиватори за доброволно крводарителство

Во периодот од 30 септември до 02 октомври 2022 година  во Струга –Хотел,,Солферино,, се одржа работилница за едукација на  нови мотиватори за доброволно крводарителство каде учество земаа 18 учесници претставници на општинските организации на Црвен крст  Куманово, Крива Паланка, Пробиштип. Свети Николе, Штип, Кочани, Делчево, Берово, Струмица, Валандово, Гевгелија, Карпош, Кисела Вода и Центар.

На работилницата беа обработени неколку теми како: крводарителството во РСМ и светот, Стратегија за доброволно крводарителство за 2022-2026 година, тим за координација и работа на Дневен центар за дарување крв, крв и крвни елементи  и актуелности во современата трансфузиона медицина, исхрана според крвни групи и здрав начин на живот, мотивација и нов концепт за мотивација за крводарителство, психолошки аспекти на крводарителството – со посебен акцент на промовирање на еднаквоста и почитување на различноста (недискриминативно постапување, стереотипи и предрасуди), комуникација, видови комуникација, пречки во комуникација, фактори и чувства за ефективна комуникација, процес на активно слушање и аспекти на тим и тимска работа во крводарителството.

Содржините на обуката беа презентирани преку презентации, работа во групи, прикажување на видео материјали, презентирање на едукативен и промотивен материјал, споделување на позитивни искуства и примери.

< врати се назад