јули 14, 2020

Форум за доброволно крводарителство

Во периодот од 10-12 јули 2020 година во Струга во хотел ,,Солферино,, се одржа Форум за доброволно крводарителство на тема “Крводарителството во кризни состојби и епидемии”. На Форумот беа присустни 21 претставник, членови од Раководниот одбор и вработени во Црвен крст на Република Северна Македонија, Институтот за трансфузиона медицина, Генералштаб на АРМ, Општински организации на Црвен крст, Клуб на крводарители, Македонска-радио телевизија, компании и др.

На отворањето на Форумот пред присутните се обрати потпретседателот на Црвен крст на Република Северна Македонија г-дин Димитар Каракулев и  официјално го отвори форумот.

На Форумот во две сесии беа разработени две теми и тоа:

  1. “Контрола и превенција на COVID 19 и улогата на Црвениот крст во справување со организација на активности за крводарителство во кризни состојби и епидемии”;
  2. “Крводарување во време на COVID 19”.

 

На Форумот исто така се дискутираше и за подготвување на политики и стратегија за крводарителство во кризни состојби и епидемии и беа донесени генерални заклучоци од Форумот за доброволно крводарителство.

< врати се назад