јуни 25, 2019

Избрано ново раководство на младите на Црвен крст на РМ

На 22,06,2019 година се одржа изборно конститутивната седница на Советот на млади на Црвен крст на Република Македонија за мандатниот период 2019-2021 година. За Претседател на Советот на млади изврана е др. Аленка Шопова (ООЦК Центар), додека за Потпретседател избран е Бурхан Клинче(ООЦК Гостивар). Дополнително за членови на координативното тело на млади на Црвен крст на РМ избрани се Сања Матовска (ЦК на град Скопје), Александра Сандева (ООЦК Радовиш), Ардит Ќаили (ООЦК Чаир), Кристијан Милошевиќ (ООЦК Велес) и  Бисера Бојковска (ООЦК Кисела Вода).

< врати се назад