мај 15, 2015

Конференција на Црвениот крст на Република Македонија “Развојни предизвици на националното друштво 2015-2020”

logo

Во периодот од 15-17 мај 2015 годинa во центарот за одмор и рекреација “Солферино” во Струга, ќе се одржи Конференција на Црвениот крст на Република Македонија насловена “Развојни предизвици на националното друштво 2015-2020”. Целта на Конференцијата ќе биде да направиме краток осврт на остварувањата на нашите заложби во првите пет години од имплементацијата на “Стратегијата 2020” и ќе се дебатира за развојните насоки на нашето национално друштво за претстојниот петгодишен период.

На Конференцијата се поканети да учествуваат претставници од раководната и управната структура на Црвениот крст на Македонија на национално и локално ниво како и гости говорници на Конференцијата.

< врати се назад