октомври 9, 2019

Меѓународен ден за ублажување на последици од природни катастрофи