февруари 19, 2018

Меѓународен тренинг за тренери за промоција на хигиена во катастрофи и кризни состојби

Претставници на Црвен крст на Република Македонија учествуваа на тренинг за тренери за промоција на хигиена во катастрофи и кризни состојби организирам од страна на Австриски Црвен крст во рамките на Тренинг центарот за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи во Виена, Австрија. Тренингот се одржува од 15.02 – 18.02.2018 година со цел зајакнување на капацитетите во делот на промоција на хигиена во катастрофи и кризни состојби како и продлабочување на соработката помеѓу Националните друштва на полето на подготвеност и дејствување во случај на катастрофа.

< врати се назад