мај 19, 2017

Меѓународна обука за вода и санитација и промоција на хигиена, Дојран 2017

Во периодот од 12.05 до 19.05, 2017 година Црвен крст на Република Македонија во соработка со Австриски Црвен крст –Штаер организира обука за вода и санитација и промоција на хигиена во Центарот на Црвен крст на РМ во Дојран.

На обуката учествуваат 26 учесници и тренери на Црвен крст на РМ и 7 учесници и тренери на Австриски Црвен крст. Во текот на осумдневната обука се разработуваа содржини за обука за работа со станицата за прочистување на вода ТWA6, како што се лабораториско тестирање на вода, обука за санитација и промоција на хигиена, дистрибуција на вода и проценка на терен за обезбедување на водни ресурси.

Обуката ја спроведуваат искусни лиценцирани инструктори за прочистување на вода од Црвен крст на РМ и Австриски Црвен крст. Сите учесници кои  ја поминаа обуката се стекнаа со сертификати за оспособени кадри за работа со станица за прочистување на вода.

< врати се назад