јуни 20, 2022

Младите избраа ново раководство!

Во изминатиот период во 33 Клубови на млади на Црвен крст на РСМ се спроведоа избори за нови лидери, заменици, членови на координативни тела и претставници во Советот на млади на Црвен крст на РСМ. Тоа низ бројки значи дека имаме 33 нови лидери, 33 нови заменици лидери, околу 200 нови членови на координативни тела и 33 претставници во Советот на млади.

На национално ниво пак, на 15.06.2022 година се одржа изборно-конститутивна седница на Советот на млади за мандатен период 2022-2026 и со особено задоволство сакаме да ве известиме дека новиот претседател на Советот на млади е Александра Сандева. Заедно со Александра во тимот се и потпретседателот Арба Џила  и членовите на националното координативно тело и тоа Кристијан Крстевски, Сара Ковачевска, Елена Кузмановска, Ивана Стојановска и Теодора Тасевска.

Овие млади ќе го вложат својот потенијал, време, исксутво и желба наредните години за остварување на мисијата и визијата на организацијата како и загарантиран напредок во целокупното работење благодарејќи на нивната енергија и пасија за организацијата. 

< врати се назад