октомври 26, 2019

Благодарница за учество на вежба

Претставници на Програмата за подготвеност и одговор во случај на катастрофи на ЦКРСМ, на 25.10.2019 година, во просториите на Здружената оперативна команда во Куманово учествуваа на работилница за анализа на спроведената „Национален одговор 2019“.

Основна цел на вежбата беше да се покажат оперативните способности на ЗОК со другите единици во Армијата, ЦУК, ДЗС, МВР, Црвен крст и други владини и невладини агенции во справување со елементарните непогоди.

Од страна на Здружената оперативна команда беа доделени благодарници за учество на вежбата на Црвен крст на Република Северна Македонија.

< врати се назад