септември 16, 2013

Национална работилница – „Грижа за стари лица во домашни услови“

SDC18117Црвениот крст на Република Македонија во рамките на проектот „Грижа за стари лица во домашни услови“, поддржан од страна на Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, во периодот од 10 до 12 септември 2013 година во Тренинг Центарот- „Солферино“ во Струга организираше Национална работилница. Целта на работилницата беше да се претстават резултатите од досегашните проектни активности и потребата од развивање и унапредување на сервиси и услуги за старите лица во домашни услови. На истата беа презентирани резултатите од евалуацијата на проектните активности кои започнаа да се имплементираат од јуни 2011 година преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организаци на Црвениот крст Велес и Крива Паланка. Заклучоците говорат за досегашни постигнати позитивни ефекти од пружените услуги на старите лица кои ги обезбедуваат волонтерите и медицинските сестри, како и потреба за натамошно продолжување на ваквите активности за поддршка и грижа на старите лица во домашни услови.

На работилницата учествуваа претставници на Австрискиот Црвен крст, Хрватскиот Црвен крст, преставници на владини институции, социјални и здравствени установи, како и претставници на локалните тимови. Од страна на учесниците беа разгледани можностите за продолжување на проектните активности во наредниот период.SDC18117Црвениот крст на Република Македонија во рамките на проектот „Грижа за стари лица во домашни услови“, поддржан од страна на Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, во периодот од 10 до 12 септември 2013 година во Тренинг Центарот- „Солферино“ во Струга организираше Национална работилница. Целта на работилницата беше да се претстават резултатите од досегашните проектни активности и потребата од развивање и унапредување на сервиси и услуги за старите лица во домашни услови. На истата беа презентирани резултатите од евалуацијата на проектните активности кои започнаа да се имплементираат од јуни 2011 година преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организаци на Црвениот крст Велес и Крива Паланка. Заклучоците говорат за досегашни постигнати позитивни ефекти од пружените услуги на старите лица кои ги обезбедуваат волонтерите и медицинските сестри, како и потреба за натамошно продолжување на ваквите активности за поддршка и грижа на старите лица во домашни услови.

На работилницата учествуваа претставници на Австрискиот Црвен крст, Хрватскиот Црвен крст, преставници на владини институции, социјални и здравствени установи, како и претставници на локалните тимови. Од страна на учесниците беа разгледани можностите за продолжување на проектните активности во наредниот период.SDC18117Црвениот крст на Република Македонија во рамките на проектот „Грижа за стари лица во домашни услови“, поддржан од страна на Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, во периодот од 10 до 12 септември 2013 година во Тренинг Центарот- „Солферино“ во Струга организираше Национална работилница. Целта на работилницата беше да се претстават резултатите од досегашните проектни активности и потребата од развивање и унапредување на сервиси и услуги за старите лица во домашни услови. На истата беа презентирани резултатите од евалуацијата на проектните активности кои започнаа да се имплементираат од јуни 2011 година преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организаци на Црвениот крст Велес и Крива Паланка. Заклучоците говорат за досегашни постигнати позитивни ефекти од пружените услуги на старите лица кои ги обезбедуваат волонтерите и медицинските сестри, како и потреба за натамошно продолжување на ваквите активности за поддршка и грижа на старите лица во домашни услови.

На работилницата учествуваа претставници на Австрискиот Црвен крст, Хрватскиот Црвен крст, преставници на владини институции, социјални и здравствени установи, како и претставници на локалните тимови. Од страна на учесниците беа разгледани можностите за продолжување на проектните активности во наредниот период.

< врати се назад