јули 17, 2019

Обука за CASH трансфер

Во периодот од 15-17.07.2019 во Белград во организација на МФЦК се одржува тренинг/обука за CASH програма за поддршка на корисници во готовина, на членовите на регионален тим за одговор при катастрофи програм, односно процес на спроведување на CASH алатката во пракса во случај на катастрофи. На обуката присуствуваат членови на РДРТ од националните друштва на Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија, Албанија, Турција, Литванија и од Северна Македонија.
Обуката претставува зајакнување на капацитетите на регионално ниво за брз и структуиран одговор во случај на потреба за поддршка на националните друштва во регионот.

< врати се назад