март 1, 2022

Обука за ПХВ ментори

Во последниот ден од месецот февруари, се реализираше обука за ПХВ ментори преку Национална програма “Црвен крст во акција-Промоција на хумани вредности” (ПХВ програма). Во годината кога програмата повеќе се спушта на локално ниво, кога акцентот се става на работата на дисеминаторите, сметавме дека е потребна дополнителна поддршка која може да се обезбеди преку ПХВ ментори. Тие се ПХВ инструктори кои имаат долгогодишно иксуство во спроведување на обуки, во работа со млади и во изработка на малите проекти бидејќи дел од нив биле ПХВ младинци кои и самите изработувале мали проекти за добробит на заедница или пак ПХВ дисеминатори во своите ООЦК.

Годинава се пријавени 9 ментори кои ќе даваат поддршка на 4 до 5 локални дисеминатори преку организиран систем на средби, состаноци и канали за полесна комуникација.

Ова година преку ПХВ програма ќе бидат вклучени 41 дисеминатор и ќе бидат обучени 820 младинци на возраст од 13 до 17 години во 28 града низ земјата.

< врати се назад